Arbeidsområder

Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen yter juridisk bistand innen flere juridiske fagområder. Hun kan bistå med alt fra juridisk rådgivning til forhandling og prosedering for domstoler, avhengig av sakens natur og omfang av engasjementet.

Advokat Kari Sofie Jacobsen har i en årrekke engasjert seg for kvinner og barns rettigheter, spesielt blant innvandrere. Men hun er også ofte engasjert i saker rundt familierett, strafferett og yter generell juridisk bistand som bistandsadvokat ved behov. Hun er også opptatt av å avdekke mulighetene for om saker kvalifiserer for fri rettshjelp, og tilbyr derfor også dette.

Nedenfor kan du finne lenker til mer informasjon om de forskjellige områdene Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen har spesialisert seg for, samt oversikt over hvilke juridiske områder hun fokuserer på.