Fri rettshjelp i Halden eller Fredrikstad

Fri rettshjelp betyr at man kan få dekket hele eller deler av advokatutgiften av staten. I noen tilfeller kan alle få fri rettshjelp – avhengig av sakstype – og i andre tilfeller spiller inntekt og formue en avgjørende rolle. Vi kan veilede og informere deg i forhold til hvorvidt du er kvalifisert.

Fri rettshjelp gjelder både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske saker uten rettergang, og fri sakførsel er rettshjelp for saker som går for domstolen.

Har det oppstått en problematisk situasjon som krever juridisk bistand og en advokat bør du alltid undersøke om du er kvalifisert for å motta fri rettshjelp.

Har du spørsmål vedrørende fri rettshjelp er det bare å ta kontakt.

Hvilke saker dekkes av fri rettshjelp?

  • Barnefordelingssaker (forelreansvar, bosted, samvær)
  • Skifteoppgjør etter separasjon eller samværsbrudd
  • Voldsoffererstatning
  • Oppsigelse eller utkastelse av bolig
  • Saker etter utledningsloven
  • Saker for fylkesnemda etter lov om sosiale saker og barnevernsloven
  • saker for komtrallkommisjonen for psykisk helsevern

Hvem kan få fri rettshjelp?

De økonomiske forutsetningene for å få fri rettshjelp er at din årlige bruttoinntekt ikke overstiger kr. 246.000 ( kr. 369.000 samlet bruttoinntekt for de som er gift, samboere eller registrerte partnere), og samlet nettoformue ikke overstiger kr. 100.000. Er formuen bundet opp i boligen din, vil ikke dette regnes med.

Må jeg betale egenandel?

Egenandel skal betales i alle saker der en må oppfylle lovens krav om inntektsgrenser (se over). Personer med inntekt under kr. 100.000 skal ikke betale egenandel. Egenandelen er:

  • Egenandel ved fritt rettsråd: kr 1.020,-
  • Egenandel ved fri sakførsel: 25% av salær, maks. kr. 5.100,-

Hvis saken gjelder saker under utlendingsloven, barnevernsloven eller psykisk helsevern, skal du ikke betale egenandel.

Vi er et allsidig advokatkontor som blant annet har følgende arbeidsområder:
barnefordeling/samværsrettbarnevernsaker, offer i straffesak, seksuelle overgrep/vold, mishandling fra nærstående, separasjons-/skilsmissesaker, felleseie-skifte, samboeravtale, tvangsekteskap og utlendings- /asylsaker.

Du finner oversikt over våre tjenester og arbeidsområder her. 

Vi vekter faglig dyktighet meget høyt og holder oss kontinuerlig oppdaterte på gjeldende lover og regler innenfor våre juridiske områder. Med andre ord tilbyr vi advokatbistand etter de høyeste standardene.