Bistandsadvokat i Halden og Fredrikstad

Oppgaven til en bistandsadvokat er å ivareta offerets interesser i saker gjeldende voldtekt og/eller overgrep. Med bakgrunn som lærer i barne- og ungdomstrinnet i 20 år har rettigheter for kvinner og barn alltid vært en hjertesak for Kari Sofie Jacobsen.

Kari Sofie Jacobsen er fast foredragsholder for Fremmedkulturell Kvinnegruppe i Halden, Kurdisk Kvinnegruppe i Fredrikstad og Amathea Rådgivingstjeneste for gravide. I dette arbeidet bruker hun sin erfaring og kompetanse som bistandsadvokat for å veilede og rådgi kvinner og barn i forskjellige situasjoner.

Kari Sofie Jacobsen er fast advokat i Utlendingsdirektoratets advokatordning i asylsaker og har bred erfaring som advokat innen fremmedrett, samt familiesaker med konfliktområder blant annet grunnet fremmedkulturelle årsaker.

Bistandsadvokat ved vold og overgrep

Advokatfirmaet har lang erfaring som allsidig advokat, samt som bistandsadvokat i saker fra krisesenter og i saker gjeldende vold og overgrep. I tillegg til sitt arbeid som advokat er Kari Sofie leder for styret i Eva Krisesenter i Halden, og har mange års erfaring med å veilede og rådgi kvinner og barn som har opplevd psykisk eller fysisk vold.

Ved Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen tar vi alltid utgangspunkt i klientens premisser, og vi har alltid klientens beste i fokus.

Har du spørsmål eller har behov for en advokat er det bare å ta kontakt.