Bistand til barnefordeling i forbindelse med felles foreldreansvar.

Har du behov for bistand i forbindelse med barnefordeling og foreldreansvar?

Samlivsbrudd kan gjøre det nødvendig vurdere hvem som skal påta seg foreldreansvaret. Oftest velger man i dag å dele på foreldreansvaret, da kan en advokat med lang erfaring innen fordelings saker hjelpe med å komme frem til den beste løsningen for både barnet og foreldre.

Felles foreldreansvar er et av våre kompetansefelt

Felles foreldreansvar innebærer at begge foreldrene sammen tar alle viktige beslutninger som omfatter barnet, som for eksempel valg av navn, barnehage, skole og trosretning, ol. Dersom dere har vært gift, eller vært registrert på samme adresse i folkeregisteret på fødselstidspunktet, får dere automatisk felles foreldreansvar over felles barn.

Har det oppstått konflikt eller problemer i forbindelse med ansvars deling kan vi bistå med solid kompetanse på området. Vi har mange års erfaring med å gi råd og veiledning til kvinner og barn i krisesituasjoner, samt fordeling av foreldreansvar.

Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen ble etablert i 2001 og har siden etableringen bistått en lang rekke fornøyde klienter. Vi har kontorer både i Fredrikstad og Halden.

Har du spørsmål vedrørende felles foreldreansvar er det bare å ta kontakt.