Advokat i asylsaker

Har du behov for en advokat innen asylsaker? Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen er en anerkjent aktør på dette juridiske området og vi har lang erfaring som advokat i asylsaker. Vi holder oss kontinuerlig oppdaterte innen asylsaker for å pleie dine interesser på den mest hensiktsmessige måten. I oss har du derfor en advokat som tilbyr solid juridisk bistand i overensstemmelse med de høyeste kvalitetsstandarder.

Advokat i Halden og Fredrikstad for asylsaker

Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen er en allsidig advokat som blant annet har følgende arbeidsområder: barnefordeling/samværsrett,barnevernsaker, offer i straffesak, seksuelle overgrep/vold, mishandling fra nærstående, separasjons-/skilsmissesaker, felleseie-skifte, samboeravtale, tvangsekteskap og utlendingssaker. Vi tilbyr alltid juridisk bistand basert på dine særlige omstendigheter for å ivareta dine rettigheter så effektivt som mulig i forbindelse med asylsaker.

Ønsker du en kvalifisert advokat innen asylsaker er det bare å ta kontakt.