Barnevernsaker

Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen har spesialisering innen barnerett og barnevernsaker.

Advokatfirmaet har gjennomført mange fylkesnemdsaker innen barnerett saker som berører barn og unge. Vi har over tid opparbeidet oss en uvurderlig og lang erfaring innen saker som berører barn og unge.

I en vond og slitsom prosess er det lett å ta forhastede avgjørelser som kan påvirke resultatet i saken, da er det godt å ha en trygg juridisk støttespiller som kan rådgi og bistå når du har behov for det.

Det er derfor viktig å ta kontakt med en advokat så tidlig som mulig i prosessen dersom du er eller kommer i kontakt med barneverntjenesten. Dette for å sikre at både dine og barnets interesser blir ivaretatt riktig og på best mulig måte.

Barnevernsaker i Halden og Fredrikstad

Barnevernsaker er ofte en vonde prosesser for de involverte. Der er derfor viktig å henvende seg til en advokat som har barnets beste i fokus under hele prosessen. En barnevernsak har ofte stor betydning for omfanget av samværet med barn og foreldre som er blitt fratatt omsorg. I utgangspunktet har foreldre med fratatt omsorg rett til samvær med barna.

Barnevernsaker havner innenfor kategorier som involverer meget viktige aspekter rundt deg og ditt barn. Det er derfor viktig å velge en kompetent advokat med erfaring med slike saker, noe du sikrer deg om du velger Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen.

Har du spørsmål vedrørende barnevernsaker er det bare å ta kontakt.