Forretningsjus

Nedenfor kan du finne mer informasjon om de forskjellige områdene innen forretningsjus som Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen tilbyr.

Arbeidsrett

Vi kan bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidstvister.

Les mer om arbeidsrett her.

Selskapsrett

Er du usikker på om ditt selskap har riktig selskapsstruktur eller er du i ferd med å overdra dine aksjer til andre? Vi kan hjelpe deg med konkrete råd om hvordan ditt eller dine selskap best bør organiseres for å minimere risikoen samtidig som dere kan få bedre vilkår på lån knyttet til selskapets aktiva.

Offentlige anskaffelser

Hvis din virksomhet jobber med offentlige kontrakter eller ønsker å gjøre det i fremtiden, kan vi hjelpe dere med alt fra søknadsprosessen til eventuell klagebehandling. Etter Norges inntreden i EØS er det etter hvert kommet et omfattende regelsett for hvordan det offentlige skal foreta sine anskaffelser.

Regelverket stiller strenge krav til forberedelse, gjennomføring og avslutning av anskaffelsene. Kravspesifikasjonen er i de aller fleste tilfeller svært omfattende og skal som hovedregel åpne for mer enn en tilbyder slik at konkurransen blir reell.

Sjørett

Vår advokatfullmektig har mange års erfaring innenfor skipsfart og sertifisering av skip. Vi kan bistå de alle fleste saker innenfor skipsfarten som f. eks:

  • Klagesaker på personlige sertifikater.
  • Tilbakeholdelse av skip
  • Arbeidstvister
  • Regelverket om nettolønnsordning/refusjonsordningene
  • Sertifisering av skip
  • ISPS og ISM.
  • Årlige nautiske og tekniske inspeksjoner.