Arbeidsrett

Vi kan bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidstvister.

For både arbeidsgivere og arbeidstakere er det viktig at vi blir kontaktet så tidlig som mulig i en arbeidstvist. Eksempelvis er det altfor ofte at oppsigelsen ikke står seg rettslig og må omstøtes. Dette fordyrer oppsigelsesprosessen for bedriften og skaper stor usikkerhet for arbeidstakeren.

Arbeidsretten er en komplisert rettsgren og man må ta vel så mye hensyn til arbeidsinstrukser, særavtaler og tariffavtaler som til arbeidsavtalen.  Kjerneregelverket ligger i arbeidsmiljøloven, skipsarbeidsloven og tjenestemannsloven, men både arbeidsgivere og arbeidstakere må også forholde seg til folketrygdloven, lov om lønnsplikt under permittering, ferieloven mm.

Vi har erfaring med arbeidsforhold som har hjemmel i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og skipsarbeidsloven. Er du i tvil om dine rettigheter som arbeidstaker anbefaler vi at du snarlig tar kontakt.