Om oss i Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen

Om Kari Sofie Jacobsen

Kari Sofie Jacobsen er født på Skjærhalden, Hvaler i 1951. Hun er også i dag bosatt på Skjærhalden. Etter eksamen artium tok hun eksamen ved Lærerhøyskolen i Østfold. Hun praktiserte som lærer på barne- og ungdomstrinnet i 20 år. I 1996 tok hun juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo. Hun har også avlagt eksamener innen bedriftsøkonomi og finansregnskap.

Før hun startet sitt eget advokatfirma i Fredrikstad og Halden i 2001 var hun ansatt 5 år i advokatfirmaet Ytterbøl og Co AS. Kari Sofie Jacobsen er leder for styret ved Eva Krisesenter i Halden, og har deltatt på mange kurs innenfor området hjelp til kvinner og barn som har vært utsatt for fysisk og psykisk vold. Hun har mange års erfaring med å gi råd og veiledning til kvinner og barn i krisesituasjoner.

Kari Sofie Jacobsen holder hvert år foredrag for Fremmedkulturell Kvinnegruppe ved Os skole i Halden om kvinner og barns rettigheter i Norge. Kari Sofie Jacobsen har også holdt flere foredrag for Kurdisk Kvinnegruppe i Fredrikstad vedrørende kvinner og barns rettigheter i Norge. Kari Sofie Jacobsen er fast foredragsholder for Amathea Rådgivningstjeneste for gravide, der det blir gitt juridiske opplysninger om barneloven, folketrygdloven, navneloven osv.

Kari Sofie Jacobsen er fast advokat i Utlendingsdirektoratets advokatordning i asylsaker og har bred erfaring innen fremmedrett og familiesaker med konfliktområder blant annet grunnet fremmedkulturelle årsaker.

Om Terje Jerndahl Fineide

Terje Fineide er vokst opp på Hvaler, men har bodd på Kråkerøy og i Fredrikstad de siste 20 årene. Han har jobbet som skipsoffiser i både innen -og utenrikstrafikk og er utdannet sjøkaptein. Han har også jobbet i åtte år som daglig leder og deleier i rederivirksomhet. Det siste halvåret før han startet som advokatfullmektig jobben han i NAV Forvaltning som saksbehandler.

Terje J. Fineide fullførte sin juridiske embetseksamen i 2016 ved Universitetet i Oslo.

Han har fra tidligere bred erfaring fra sjørett, arbeidsrett, selskapsrett og trygderett.

Hos oss jobber Terje J. Fineide med familierett, arverett, arbeidsrett, trygderett, selskapsrett og generell forvaltningsrett i sin periode som advokatfullmektig.

Terje J. Fineide kan tilby gratis konsultasjon i trygderett (NAV-saker) på mandager og arbeidsrett på onsdager. Tidspunktet for begge dager er mellom 15:00 til 17:30. I slike samtaler gir han rettsråd om hvilke fremgangsmåte som bør velges samt generelle tips og råd. Om ønskelig kan han ta din sak videre med NAV eller arbeidsgivere. Time for gratis konsultasjon må meldes senest dagen før innenfor kontortiden.