Vi tilbyr rettshjelp ved seksuelle overgrep

Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen tilbyr rettshjelp ved seksuelle overgrep. Du kan i de fleste tilfeller ha krav på fri rettshjelp ved seksuelle overgrep – Dette er et offentlig tilbud som tar sikte på å hjelpe ofre med nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomiske situasjon.

Rettshjelp ved seksuelle overgrep stiller store krav til advokatens kompetanse og erfaring for å pleie ofrets interesser mest hensiktsmessig. Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen er en anerkjent aktør som har dette juridiske området som et hovedfokus.

Dersom du ser etter rettshjelp er vi derfor det trygge valget. Vi tar alltid store hensyn til offerets sårbare situasjon.

Vi har besøkskontor i både Halden og Frederikstad. Vi kan dessuten kontaktes på telefon 69 36 76 80 og epost ksj@advjacobsen.no.